0

Rozhovory

01/10/2018 v 19:22 od

Rozhovor s Karlem Piňosem, kandidátem za Změnu pro Prostějov a skalním fanouškem prostějovského hokeje

Nazdar Karle. Známe se z tribun našeho zimáku dlouhá léta, prožili jsme toho spoustu nejen na hokeji, ale i mimo něj. Když jsi oznámil, že budeš kandidovat do městského zastupitelstva za ZMĚNU pro Prostějov, tak mě to přiznám se překvapilo, ale zároveň potěšilo. Co předně tě k tomuto rozhodnutí vedlo, byl to nějaký impulz, nebo dlouhodobější proces?

Ahoj Ondro. Dění v našem městě mě samozřejmě obecně zajímá dlouhodobě, ale to by asi mělo každého. Zásadně jsem se o dění na našem magistrátu začal podrobněji zajímat kauzou kolem mládežnického hokeje, což sám víš, byla celkem slušná tragikomedie. No a potom už jen stačil impuls od našeho společného kamaráda a několik schůzek s členy sdružení ZMĚNA pro Prostějov (ZPP) a byl jsem na kandidátce. Jako straník jsem politicky nikdy angažovaný nebyl a ani to nemám v úmyslu. Navíc právě zástupci ZPP, byli při jednání zastupitelstva výraznými podporovateli našeho nového klubu SK PV 1913, což u mě též hrálo důležitou roli.

Politika, je posledních pár let v očích většiny společnosti vnímána jako žumpa, nemá dobrou pověst. S jakým cílem tam jdeš? Máš i ambice překračující komunální politiku?

Tak žumpa to bezesporu je, stačí se podívat na předvolební kampaň některých kandidátů a stran, podporovaná některými médii. Já ale kandiduji s představou, že se zastupitelstvo po letech výrazně obmění a pro naše město se bude opět pracovat nezištně a bez osobního prospěchu. Jdu do toho zcela bez ambic a netřepu se na funkce jako někteří jiní kandidáti. Nejdříve musím být zvoleným zastupitelem a práce na radnici musí mít pro naše občany perspektivu a smysl. Když se tak stane, budu mít 4 roky čas dívat se kolem sebe a přemýšlet jak dál.

Zatímco bývá zvykem, že se od celospolečenských témat přechází k těm konkrétním, my to vezmeme obráceně. Začneme samozřejmě hokejem. A rovnou tím profesionálním. Jak vnímáš současné fungování A týmu, a jak myslíš, že by měla vypadat jeho podpora ze strany Města? Myslíš si, že je podpora vrcholového sportu z veřejných financí potřebná? A vidíš současný stav financování jako dostatečný, nebo podhodnocený.

Prostějovský hokej je desítky let fenomén, překračující hranice města i kraje. Fungování klubu na pomezí 1. a 2.ligy zcela zásadně změnil Petr Zlámal s Robertem Kolářem, kteří s naší žlutomodrou sílou hráli několik let pod hlavičkou HC Prostějov excelentní špičku 1.ligy. Do toho junioři ve finále extraligy, no to byli roky a výjezdy na které se nezapomíná. Pak přišla horší období, kdy jsme tady byli i sezónu bez hokeje, na což bychom nikdy neměli zapomenout. S příchodem Dr. Luňáka a Jirku Vykoukala jsme opět ambiciózním klubem, který je se svoji diváckou základnou a choreem našich ULTRAS jedním z lídrů CHANCE ligy. Reklama a propagace, kterou A tým dělá našemu městu po celé republice je velice významná a zcela určitě si zaslouží výraznou podporu magistrátu. Jsme malé město, takže nikdo nemluví o podpoře v rozsahu krajských měst, ale její výše by určitě měla přihlédnout k zájmu občanů, propagaci a srovnání s ostatně velkými městy hrajícími stejnou soutěž. Vše samozřejmě účelně a transparentně.

Ožehavé téma : MLÁDEŽ! Jsi jedním z lidí, kteří stáli za rozkrytím netransparentního financování, sportovně zdecimovaného stavu mládeže a vznikem mládežnického klubu SK Prostějov 1913. Jak tě znám, raději se díváš do budoucnosti. Co udělat pro budoucnost hokejové mládeže?

Tady musím smeknout před všemi, kteří do toho tehdy šli s námi, přestože se to ze začátku jevilo jako velice riskantní a neřešitelné. Zejména s ohledem na tehdy fungující procesy, které všem zúčastněným vyhovovali. Jen si vzpomeň na „hlas ze záhrobí“, který Ti vzkazoval: „Nechej toho, mám kontakty na Tvého zaměstnavatele a zařídím Ti, že tam skončíš…“. Někdy si říkám, jak by teď naše hokejová mládež fungovala, kdybychom se do toho tehdy neobuli a nenadchli pro to pár rodičů a politiků opozice. Naštěstí vše klaplo nadmíru dobře a na rozvoj nového mládežnického klubu SK PV 1913 můžeme být právem hrdi. Když vidím všechny ty spokojené a nadšené rodiče a lidi kolem, tak se o budoucnost tohoto klubu vůbec nebojím. Podpora ze strany města pro sportující mládež je pro mě naprostou samozřejmostí a to v takové míře, jak bude třeba. Stejně jako jsem psal u A týmu, vše samozřejmě účelně a transparentně.

Samozřejmě nesmím minout evergreen každých voleb. Zimní stadion. Nemá smysl se ptát, zda Prostějov potřebuje něco dělat se současným stavem zimního stadionu, všem je jasné, že ano. Spíš by určitě čtenáře zajímal tvůj pohled.

Náš zimní stadion patřil léta svou architekturou i zázemím k těm určitě nejhezčím v 1. a 2.lize. Bohužel čas nejde zastavit a aktuálně se bohužel nacházíme již na chvostu tohoto pomyslného žebříčku. Před 4 lety to bylo hlavním předvolebním tématem, které ale následně vyšumělo, abychom tady měli letos reprízu. Spravili se toalety a udělala excelentní šatna A týmu, ale ostatní zázemí zimního stadionu je v ostudném stavu, daleko za hranicí životnosti, což dokládá aktuální zpráva STK ČSLH. Druhá ledová plocha se navíc s ohledem na zájem dětí o hokej stala nezbytností. Teď je vtipným předvolebním tématem některých kandidátů: „Bez nás to nepůjde, naopak s námi se začne na jaře stavět“, což předpokládám již nikoho rohlíkem neopije. Projekt platilo město, takže nikdo si ho sebou neodnese a nový moderní zimní stadion prostě v Prostějově bude. Toto je společným zájmem všech. Jen se bude stavět na základě řádného výběrového řízení a za odpovídající finance a já doufám a byl bych rád, kdyby tak bylo na základě konzultace o podobě zimního stadionu s kluby (hokejovým, krasobruslařským) a fanoušky, protože to jsou a budou ti, kteří jej budou v následujících desetiletích především využívat.

Pojďme si popovídat i o ostatních sportech. Začněme tentokrát mládežnickou úrovní. Sportů je tolik, že nemůžeme věnovat každému samostatnou otázku, ale zkus nám obecně říci svoji vizi ve financování a podpoře mládežnického sportu?

Nemyslím si, že by si někdo před volbami dovolil říct k podpoře mládeže ve sportu něco jiného, než jsem zmínil ve vztahu k SK PV 1913. Je to určitě obecný zájem mládež ve sportování všemi směry podporovat. Finance, které jsou v této oblasti k dispozici se, ale musí rozdělovat prospěšně a s rozmyslem, s ohledem na mládežnickou základnu a finanční náročnost.

Pokud ještě zůstaneme u sportu. Ten není jen vrcholovou záležitostí, ale existuje i sport rekreační. Vím, že jsi celý život aktivně sportoval a stále sportuješ. Jak bys řešil otázku rekreačního sportu v našem městě?

Profesionální a rekreační sport se liší pouze finanční náročností a rozdílným ročním rozpočtem. Přesto, že rekreačně se propagace města prezentuje obtížněji, je to oblast, která je u mnohých z nás přirozenou součástí života. Chceme- li se řadit mezi zdravá města, musíme umět nabídnout všechny dostupné prostory, být aktivní v jejich modernizaci a výstavbě. Samozřejmě se musí najít i prostředky pro finanční podporu, která pomůže a město ji ve svém rozpočtu nijak výrazně nepocítí.

Volnočasové vyžití v našem městě ale není jen sport. Zkusme se podívat na kulturu? Jasně, že Kulturní a společenské centrum je velkým tématem mnoha stran. Ale mě by spíš zajímalo, jak vnímáš možnosti kulturního vyžití v Prostějově?

Tady musím pochválit různé spolky a sdružení, které nabízí zajímavé kulturní a společenské aktivity. Město se v této oblasti prezentuje dobře. Tyto akce se musí dělat primárně pro lidi a ne pro zviditelňování politiků v médiích. Každopádně se pořád dá co vylepšit, ale je to zejména na širší komunikaci s občany. Kulturně společenské dění ve městě, by mělo být zásadně zrcadlem požadavků a potřeb ze strany spoluobčanů. Já osobně vnímám, že Prostějov by si zasloužil odpovídající zázemí pro tzv. klubové koncerty, divadelní představení a jiné kulturně společenské akce malého a středního rozsahu. Byl bych rád, kdybychom společně s potencionálními zájemci o provoz takového klubu a občany došli něčemu, co bude ku prospěchu mladých začínajících kapel a umělců v našem městě a jeho okolí.

Předpokládám, že čtenáře bude zajímat i tvůj názor nebo postoje čistě k správním věcem, které jsou důležité k chodu města a fungování služeb. Investice jsou pro každé město nutností. Zkus zde alespoň v bodech vyjmenovat, kam a jakým způsobem, by měly být investice směřovány.

O tom kam bude město investovat je vždy na širší diskusi napříč celým zastupitelstvem. Jde o natolik závažná a v mnoha aspektech složitá rozhodnutí, že tady musí oblíbená „komunální hra“ koalice s opozicí (kočky s myší) stranou. Je to otázka finanční náročnosti, ale zejména občanských priorit. Nápadů a podnětů bude vždy spousta, ale každá investice musí být pro občana smysluplná a transparentní. Představitelé města musí nést plnou odpovědnost za účelný a doložitelný tok financí do investic, včetně transparentnosti výběrových řízení. Obávám se, že v mnoha ohledech to tak v minulých letech nebylo.

Co dopravní infrastruktura? Tvé povolání vyžaduje spoustu času strávených na cestách různě po republice a po světě.

S ohledem na komplikované cestování po D1, rád využívám cestování po naší vlasti vlakem. V tomto ohledu mám radost, že se chystá rekonstrukce hlavního nádraží a doufejme, že do budoucna i toho místního, což ale spadá do správy SŽDC. Když se u nás začínalo s kruhovými objezdy, tak to bylo něco nového a ne moc populárního. Naše „Město kruháčů“, ale určitě svůj smysl prokázalo, protože doprava teď v ranní a odpolední špičce vázne zejména tam, kde kruhový objezd není. Trochu mám pochybnosti k realizované síti cyklostezek, protože tady si myslím, že ne každá má ve své trase a vyústění logiku a návaznost. Na co je ale třeba se zaměřit zejména, jsou chodníky. Opět to neříkám populisticky, ale ze své praktické zkušenosti, kdy někdy jde doslova o kotníky a perličkou jsou po dešti vodní fontány po došlapu na uvolněné dlaždice.

Zřizovatelem části vzdělávacích zařízení je společně s krajem i město. Pro většinu rodičů, je tohle citlivé téma. Se školstvím souvisí i bezpečnost v okolí škol (a nejen ta dopravní), ale i právě volnočasové vytížení mládeže a prevence drog a kriminality? V jakém stavu si myslíš, reálně, že je naše město?

Jedná se opět o klíčové téma, protože děti a mládež jsou naše budoucnost. Jaké jim vytvoříme podmínky pro vzdělávání a rozvoj, takové bude za desítky let naše město, naše vlast. Modernizace škol, specializovaných učeben a jejich vybavení, bezbariérový přístup, stravování, bezpečnost to jsou všechno témata k širší diskuzi s vedením těchto institucí. Každý ředitel vnímá svoje potřeby jinak, přesto investice probíhaly a v uvedených oblastech budou probíhat i nadále. Líbí se mi ranní aktivita Městské policie u škol, líbí se mi zabezpečení většiny škol před vstupem neoprávněných osob. Drogy a kriminalita mládeže je z velké části ovlivněna výchovou a třeba nedostatečným zájmem ze strany rodičů. Škola musí být vůči žákům a rodičům empatická, ale nemyslím si, že za každé selhání jedince je odpovědná. Pracovat ve školství je velká odpovědnost a město to musí ze svého pohledu vnímat stejně.

Kriminalita je často spojena s fungováním kasin a heren, kterých je a to i v centru města značné množství. Já sám, jsem například pro co nejmenší množství zákazů, nicméně hazard je jedna z věcí, kde by troška omezení neškodila, co myslíš?

Někdy před 25 lety jsem se nechal nalákat kamarádem a k jednomu takovému „ovocnému“ automatu zasedl. Po 30 minutách bušení do jednoho tlačítka jsem přišel o 500 Kč a měl obrovský problém toho nechat. Chtělo to velkou sebereflexi, protože převládalo přesvědčení, že se mně to prostě musí vrátit. Tehdy jsem přesně pochopil smysl tohoto „businessu“, kdy v mém okolí na to navíc v minulosti doplatilo několik lidí. Kasina a herny jsou závislost, nebezpečí a jejich návštěvníci mají jen krůček k tomu se vydat kriminálním směrem. Počet těchto zařízení v našem městě se sice omezil, ale podle mě je nutné si na radnici společně s PČR položit otázku, zda obecně máme tato zařízení v našem městě vůbec zapotřebí. Zda finance z toho pro město plynoucí, kompenzují vznikající kriminalitu a tím potencionální nebezpečí pro naše občany.

Dnešním celospolečenským tématem je štědrá sociální pomoc nepřizpůsobivým spoluobčanům a samozřejmě i nelegální migrace. Samospráva měst, byť v omezených možnostech může tyto problémy řešit. Neočekávám žádný podrobný rozbor, protože to by bylo na samostatný rozhovor, ale spíše mě zajímá, zda bys byl k problémům tohoto typu hluchý a čekal, jakým způsobem se to vydá, nebo by ses snažil aktivně vystupovat v zájmu občanů?

Tak Ty můj postoj znáš velmi dobře. Sociální dávky mají sloužit potřebným a ne povalečům a lidem, kteří nectí pravidla společného soužití, neberou ohledy na nikoho a mnohdy se chovají sobecky, jako by Prostějov patřil jim. Od toho se u nás investovalo do městského kamerového systému, od toho jsou tady Městská a Státní policie. Nikdo se u nás nesmí bát jít večer po ulici, nikdo se nesmí bát napomenout grázla, který převrací popelnice nebo někoho obtěžuje. Těmto lidem se musí říct slušně, ale rázně a nekompromisně, že jestli chtějí žít v našem městě, tak budou ctít jeho zákon a pořádek.

Nelegální migraci snad žádný inteligentně smýšlející člověk nemůže brát jako nějaké pozitivum. Pomoc a solidárnost se dá ekonomicky vyjádřit mnoha způsoby přímo v jejich vlasti, ale myslet si, že v Evropě budou vedle sebe žít spokojeně dvě zcela neslučitelné kultury, je nesmysl. Všechny války a tragédie jsou v historii spojeny s náboženstvím a křesťané nyní otevírají brány Evropy ekonomickým migrantům, kteří smýšlejí ve jménu Aláha? Francie, Belgie a Německo jsou pro nás ukázkové případy toho, co nesmíme v naší vlasti nikdy dopustit. Není pro nás větší varování, než vidět tisíce nelegálních migrantů, mezi kterými převládají mladí muži do 30 let.

Karle, já ti děkuji za příjemné povídání (ostatně jako vždy) a nakonec bych ti rád nechal prostor pro tvůj vzkaz ke čtenářům, fanouškům, možná i voličům. Díky a ahoj na hokeji!

Díky Ondro za Tvůj čas a prostor pro moje názory.

Hokej a sport obecně je něco co lidi spojuje, motivuje a tvoří celoživotní přátelství. Jde o emoce všeho druhu, které si sice naplno užívejme, ale najděme si také chvíli se v každodenním shonu zastavit a zamyslet se nad životem v našem městě. Jestli jste absolutně spokojeni, nebo chcete ve vedení našeho města ZMĚNU. Všichni JSME PROSTĚJOV, ne jenom někdo a někdy, jak mu to politicky vyhovuje. Přijďte k volbám, protože jde o naše město a pro všechny z nás to má smysl.

Díky a budu se těšit na setkání, nejen na hokeji.

Váš Karel Piňos.

1

Napsat komentář